Informace osadního výboru (únor 2020)

Je tu další souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Zástupci OsV se zúčastnili dvou schůzek se zástupci MěÚ a projekční kanceláře ve věci chystané rekonstrukce Prokopské ulice. Při jednání na místě byla mimo jiné řešena podoba sloupů veřejného osvětlení nebo nutnost zachování dlažebních kostek. Kontejnery u PBtisku budou možná podzemní (na začátku ulice Prokopská, pod dnešním trávníkem). (Ke smlouvě na projektovou dokumentaci: I když už Rada města v říjnu 2019 schválila návrh nové smlouvy – tato smlouva nebyla uzavřena – bude nyní projednána další nová smlouva, na základě cenové nabídky projekční kanceláře, kdy tato upravená cenová nabídka zohlednění výstupy z letošního místního šetření.)
  • Městu byl na základě zájmu občanů předložen návrh plynofikace ulice Pod Struhami (souběžně s vydlážděním této ulice, které je zařazeno do rozpočtu 2020). To, zda bude plynofikaci v dohledné době (navrhovali jsme příští rok) možné provést, nebo zda bude muset prozatím zůstat jen u vydláždění, v současnosti osadní výbor řeší s městem.
  • K problémové situaci s dešťovou kanalizací v ulicích Heyrovského, Horymírova, Libušina a v dalších navazujících ulicích: Odbor investic by měl v březnu informovat o způsobu řešení (na základě jednání s 1. SčV).
  • Městu byl předán požadavek na osvětlení ulice Na Cvičně a na zlepšení osvětlení ulice Šemberova (řeší odbor investic). Dále byl předán požadavek na umístění mobilního WC v dolní části nám. H. Kličky.
  • OsV předložil městu návrh na přípravu harmonogramu dokončení plynofikace Březových Hor. Tento záměr bude zařazen do diskuze o rozpočtovém výhledu.
  • Dle vyjádření odboru investic bude v ulici Horymírova provedena změna nadzemního elektrického vedení na podzemní. V této souvislosti by měl by v ulici položen nový povrch a možná se uskuteční i výměna vodovodního a kanalizačního potrubí. (Termín realizace zatím není znám.)

Za Osadní výbor Březové Hory
Tomáš Mosler