Informace osadního výboru (srpen 2019)

Opět přináším souhrnné informace o novinkách na Březových Horách. Navzdory zdánlivému prázdninovému poklidu se stále něco děje. Některým aktualitám se také bude věnovat chystaná reportáž (viz foto :) ).

Změny a úpravy, které byly na základě vlastních podnětů Osadního výboru a připomínek, jež jsme obdrželi od občanů, provedeny během léta (o některých již bylo ve skupině napsáno samostatně):

 • Zlepšení autobusového spojení Březové Hory – Praha (platí od 1. 9.)
 • Silniční zrcadlo náměstí J. Alise x Mariánská (instalace bude dokončena v nejbližší době)
 • Blokové čištění Mariánské ulice po pravé straně (při pohledu od náměstí)
 • Dokončeny terénní úpravy Na Cvičně (v pátek navečer slavnostní výkop :) )
 • Domluveno financování nových sítí Na Cvičně z fondu paní místostarostky a dohodnuta objednávka těchto sítí s odborem investic
 • Přemístěny květináče na nám. J. Alise

Dále bylo bez přímého požadavku OsV provedeno např. „záplatování“ v ulici V. Šáry nebo oprava pružinové houpačky na hřišti v Jar. sadech. Byla zahájena oprava schodiště Pod Kovárnami a demolice bývalé vrátnice u Dolu Anna.

Řeší se:

 • Obnova plakátovací plochy na nám. J. Alise – termín zatím neznámý
 • Opěrná zeď u knihovny (střediska) – v září bude dodán kámen schválený památkáři
 • Zpevnění plochy pod kontejnery, křižovatka Prokopská x Vojtěšská – potvrzen termín do 30. 10. 2019
 • Oprava chodníku u firmy PBtisk
 • Doplnění značení ulice (tabulka) Rožmitálská (pod náměstím) a dalších

Plus další, drobnější záležitosti.

Dlouhodobé a nové plány do bližší i vzdálenější budoucnosti (další postup a harmonogram závisí na vyjádření města a dalších jednáních):

 • Zadán požadavek na ohrazení či jiné vhodné oddělení „hnízda“ pro kontejnery na odpad na náměstí J. Alise u firmy PBtisk
 • Zahájeny předběžné konzultace se silničním oddělením ohledně nových požadavků OsV – celková oprava vozovek v ulicích U Prokopa (západní část), Pahorková a J. Bartoše, srovnání povrchu vozovky (dlažby) před školou na náměstí, oprava chodníku u parkoviště u Atolla aj. – a ohledně jejich rozčlenění na „malé“ (lze realizovat průběžně) a „velké“ (závisí na rozpočtu)
 • Zadán požadavek na odstranění nefunkčního/nepoužívaného parovodu (pozemek patří městu, majitel parovodu neznámý) u Prokopského kostela (Panská haldička)
 • Přestavba strojovny (Důl Marie) na společenský sál
 • Rekonstrukce Prokopské ulice – do konce roku by údajně mohla být dokončena projektová dokumentace
 • Rekonstrukce (vč. architektonické soutěže) nám. J. Alise – dle odboru investic bude téma otevřeno v roce 2021, OsV chce mezitím jednat s městským architektem

Děkujeme občanům za podněty a Technickým službám a silničnímu oddělení za vstřícnou spolupráci.

Přeji příjemný zbytek prázdnin.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Foto: Zprávy Příbram