Informace osadního výboru (červenec 2019)

Několik novinek od posledního „infopříspěvku“.

  1. Na konci června proběhlo další jednání mezi odborem investic a projektanty ve věci rekonstrukce Prokopské ulice. Dle vyjádření Ing. Štufky (odbor investic) došlo v záležitosti k posunu (dříve existovaly neshody kvůli ceně projektových úprav). Upravená projektová dokumentace (včetně plynofikace) na rekonstrukci Prokopské ulice by mohla údajně být dokončena ještě letos.
  2. Technické služby dnes rozhrnuly písek na hřišti Na Cvičně.
  3. Výběrové řízení na demolici staré vrátnice u Dolu Anna a související práce vyhrála firma Lama PB s.r.o. s cenou 542.956 Kč + DPH. (Nabídky podalo 10 uchazečů.)
  4. Byl uveřejněn zápis z červnového zasedání zastupitelstva. Protože se několik bodů (č. 4 a č. 16, částečně č. 17) týkalo Březových Hor, kde také vystoupili zástupci OsV BH, přikládám odkaz na materiál.
  5. Byl uveřejněn zápis ze schůze (19. 6.) předsedů osadních výborů s vedením města a s městskými odbory. Protože i tam bylo více komentářů k BH, připojuji příslušné pasáže. (Některé věci se od té doby posunuly, viz např. bod 1 v tomto příspěvku nebo vyspravené komunikace.)

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory