Informace osadního výboru (červen 2021)

V aktuálním souhrnu přinášíme informace o návrzích na čerpání prostředků z „osadního fondu“, o opravě dětského hřiště v Jarolímkových sadech, o pomoci pro lípu na náměstí, o architektonické soutěži a o odložené výstavbě chodníku v Anenské ulici.

Čerpání prostředků z „osadního fondu“

Již jsme informovali o shromažďování návrhů na čerpání prostředků z „osadního fondu“. Své návrhy předložili členové osadního výboru, prostřednictvím internetu byli rovněž osloveni občané Březových Hor. Všechny nápady následně v květnu projednal osadní výbor. Městu jsme předložili tyto návrhy:

  • Úprava „malé vyhlídky“ u kostela sv. Prokopa, v části nad vodojemem – modernizace odpočinkového místa, nové lavičky, stůl a podobně, případně altán v prostoru mezi silnici a vodojemem.
  • Umístění závor na dvě příjezdové cesty vedoucí na pozemek u vysílače (u bývalého dolu Prokop). (V těchto týdnech probíhá v katastru převod pozemku ze Středočeského kraje na město.) Důvodem tohoto požadavku je omezení vjezdu kvůli dlouhodobým problémům s nepořádkem a vandalstvím.
  • Montáž umělého povrchu na hřiště Na Cvičně. (Samotný umělý povrch má osadní výbor možnost získat za výhodných finančních podmínek „z druhé ruky“ – ovšem je možné, že bude k dispozici až po čase. Zde patří poděkování J. Horákovi, správci hřiště.)
  • Zlepšení možnosti posezení (lavičky, přístřešek apod.) v prostoru lesa Koráb (mezi kostelem sv. Prokopa a ulici Husova).
  • Úprava okolí cyklostezky podél Litavky (přístřešek pro odpočinek).

V současnosti jednáme s městským úřadem a příslušnými organizacemi o dalším postupu. V případě, že by některý z návrhů nebyl ve výsledku realizovatelný, nebo pokud by některý záměr byl příliš nákladný, předložíme alternativní návrhy. (Prostředky v souhrnné výši 800.000 Kč jsou garantovány po dobu jednoho volebního období.)

Oprava dětského hřiště v Jarolímkových sadech, pomoc pro lípu na náměstí

Během shromažďování návrhů na čerpání prostředků z fondu jsme od občanů získali i různé další podněty. V některých případech se jednalo např. o návrhy na opravy či na údržbu zeleně. Tyto záležitosti s městem řešíme jako běžné provozní požadavky (bez čerpání prostředků z „osadního fondu“).

Zejména se jedná o tato opatření:

  • Oprava a renovace dětského hřiště v Jarolímkových sadech (rozbité či poškozené prvky, oprýskané nátěry a podobně). Zde Technické služby (TS) obratem oznámily, že hřiště zrenovují.
  • Na lípě na náměstí J. A. Alise, která strádá nedostatkem vláhy, nechají TS stromolezcem odstranit suché větve a v okolí provedou aerifikaci (provzdušnění půdy).

Dvě informace z Rady města Příbram

Rada města potvrdila záměr zakázky na architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí J. A. Alise a schválila členy poroty. Následovat bude příprava a vyhlášení soutěže.

Naopak se prozatím odkládá výstavba chodníku v Anenské ulici (v horní části podél garáží). Ze zápisu z jednání Rady města vyplývá, že se údajně nejedná o prioritní investici. Pro tuto akci přitom již je dokončena projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. (Celá akce se řeší už zhruba dva roky, jednání se opakovaně účastnil i zástupce osadního výboru.)

Po loňské „stopce“ pro vydláždění ulice Pod Struhami tak došlo k pozastavení další investice na Březových Horách, která již byla zahrnuta ve schváleném rozpočtu. Nicméně bylo potvrzeno, že projekty ve vysokém stádiu připravenosti (jako je chodník v Anenské) mají větší šanci na realizaci. Lze tedy doufat, že realizace by se mohla uskutečnit v příštím roce.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory