Informace osadního výboru (červen 2019)

Chtěl bych opět informovat o několika aktualitách.

1) Ve čtvrtek 27. 6. proběhlo na radnici jednání o průběhu dokončení obnovy hřiště Na Cvičně. Důležité je, že byla odblokována dosavadní patová situace a v tuto chvíli nic nebrání tomu, aby Technické služby v dohledné době dokončily povrchové úpravy. Další kroky (nátěry, nové sítě) budou následovat. Hřiště by měla dostat do výpůjčky Sportovní zařízení města Příbram, správu by měl mít na starosti Jan Horák.

V souvislosti s novými ochrannými sítěmi jsem dnes oslovil p. starostu s návrhem, zda by jejich nákup mohlo financovat město (nikoli OsV z vyhrazených prostředků). Pan starosta možnost financování obnovy městem sám zmínil při naší nedávné schůzce.

Tento návrh vychází i z toho, že hřiště bylo před časem zařazeno do projektu Sport 2030, kdy by mělo být obnoveno více „plácků“ po celém městě, takže by na obnovu v režii města stejně brzy došlo (Cvična měla být první na řadě). Celopříbramský projekt by podle nás měl být financován za stejných podmínek bez ohledu na „osadní části“. Vlastní prostředky OsV bychom chtěli používat na specificky březohorské záležitosti.

Také se domníváme, že kdyby město hřiště dříve řádně udržovalo (toto neuvádím jako kritiku, ale kvůli logice věci), OsV by dnes žádné prostředky na nové sítě nemusel vynakládat.

2) Od zítřka, tedy od soboty 29. 6., jsou autobusové spoje na trase Březové Hory – Praha zařazeny do systému Pražské integrované dopravy (PID). V souvislosti s tím se mění časy a frekvence spojení. Nové jízdní řády najdete zde: Integrace Příbramska. Podrobnosti k tématu viz tento příspěvek.

3) OsV aktuálně předložil městskému úřadu a Technickým službám tyto požadavky a záměry:

  • Urychlené zabezpečení svahu u knihovny (v místě vybourané opěrné zdi)
  • Záměr vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci nám. J. Alise
  • Výměna plakátovací plochy na nám. J. Alise
  • Zpevnění plochy pod kontejnery u křižovatky ulic Prokopská a Vojtěšská
  • Provedení blokového Mariánské ulice (včetně dočasného zákazu zastavení na straně s parkujícími vozidly)
  • Vyčištění kanalizačních vpustí v dolní části Mariánské ulice

Další požadavky a návrhy budeme průběžně předkládat, podnětů máme momentálně značné množství.

4) O víkendu 6. a 7. července 2019 se koná 30. Prokopská pouť. Program (změna vyhrazena) najdete zde: Prokopská pouť 2019