Hřiště Na Cvičně: Proč byly opomenuty některé důležité informace?

Minulý týden se konala veřejná schůze Osadního výboru Březové Hory. Její průběh bude shrnut v zápisu, který bude publikován později. Jeden záměr si ovšem s přihlédnutím k okolnostem zaslouží samostatnou zmínku. Ukázalo se, že radnice bohužel někdy nevěnuje dostatečnou pozornost některým informacím, které má od osadního výboru k dispozici.

Konkrétně se jedná o povrch hřiště Na Cvičně. Jak již v minulosti zaznělo, člen osadního výboru Jan Horák měl předběžně dojednánu možnost získat zdarma použitý umělý trávník z jednoho pražského stadionu. O všech detailech jsme  v červnu 2021 podrobně komunikovali s městem; na podzim 2021 jsme poskytli základní nákres řešení (včetně např. přívodu vody).

Nejdříve vše probíhalo podle plánu. Ovšem v dubnu 2022 se překvapivě ukázalo, že umělý trávník se nebude ze strany města řešit (viz předchozí článek).

Tím ale překvapení neskončila. Jak vyplynulo při zmíněné veřejné schůzi osadního výboru dne 9. června 2022, které se zúčastnili p. starosta a p. místostarosta, vedení města se až do schůze domnívalo, že osadní výbor usiluje o získání granulátových desek, nikoli umělého trávníku. (Rozdíl mezi oběma povrchy je mj. v tom, že granulátové desky vyžadují rozsáhlejší terénní úpravy.)

Toto zjištění je překvapivé proto, že informace o trávníku měl již v červnu 2021 p. místostarosta k dispozici (společně s Odborem investic). Hlavní e-maily jsou přiloženy k tomuto článku.

Chyba se stane, nikdo není neomylný. Ale už vzhledem k tomu, jaké úsilí vynaložila v uplynulém roce řada lidí na to, aby se mohl umělý trávník použít, považuji za nutné uvést celou věc na pravou míru.

A to i v souvislosti s květnovým zasedáním zastupitelstva, kde se o Cvičně hovořilo. (Položil jsem tehdy dva stručné a věcné dotazy k závěrům sportovní komise; tyto dotazy byly z neznámých důvodů označeny za napadání.) Podrobnosti o diskusi během květnového zasedání zastupitelstva najdete v úředním zápisu (str. 19 až 21).

Vzhledem k výše popsaným okolnostem se totiž možná některé odpovědi při uvedeném zasedání zastupitelstva nevědomky týkaly jiného povrchu. Přičemž tento rozdíl mohl přispět k odmítavému postoji města. (Ve spojitosti s obsahem zápisu také pro úplnost poznamenávám, že úpravy související s povrchem jsme chtěli financovat z „osadního fondu“ – nešlo nám o nějaké „předbíhání“ v městem naplánovaném rozpočtu pro revitalizace dalších hřišť.)

Již minulý pátek, bezprostředně po veřejné schůzi, osadní výbor opět zaslal příslušné informace vedení města. Zatím neobdržel žádnou reakci.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory