Chodníky/silnice k opravě

Vážení Březohoráci,
koncem června bude osadní výbor zasílat vedení města seznam chodníků a silnic k opravě, aby tyto mohly být zařazeny do plánu investic města. Prosíme vaše návrhy a podněty na e-mail ov.pribrambrezovehory@gmail.com do 23. června 2024.
Seznam chodníků/silnic k opravě, které má OV v evidenci:

chodníky J. A. Alis – za rohem lékárny – nutné
J. A. Alis – kolem školy – revitalizace?
J. A. Alis – podél parkoviště Atolla – revitalizace?
Kladenská – pod opěrnou zdí haldy
Luční kvítí – kolem info tabule
schody od trasy vláčku k ulici Pod Kovárnami
dolní část cyklostezky v Třemošenské
Na Pahorku směr učiliště
Ke stadionu – zadána PD
Na Marie – kolem garáží – zpevnění povrchu
Pod Haldou – Na Marii – rozšířit na plnohodnotný chodník
Hermíny Týrlové
silnice Ke Korábu
Pod Kovárnami (přechod kostky/asfalt pod viaduktem)
Pod Struhami
Heyrovského
U dolu Anna
U Křížku – prioritně pod trafostanicí
Pahorková, Václava Šáry – v realizaci
vpadlý kanál Kozičínská
U Křížku