Březové Hory a návrh rozpočtu na rok 2020

V příloze najdete přehled oprav a investic na Březových Horách, které jsou aktuálně zahrnuty do návrhu rozpočtu 2020. (Dle materiálu, který mi minulý týden předal na veřejné osadní schůzi pan místostarosta Buršík.)

Kromě uvedeného je dále v přípravě (úpravy projektu, jednání s vlastníky dotčených pozemků) výstavba chodníku v horní části Anenské ulice (u garáží) a také obnovení pěšiny u čerpací stanice na Drkolnově.

Několik vysvětlivek: „ZŠ Březové Hory“ = oprava střechy
„Hasičská zbrojnice“ = rozšíření objektu

Některé položky se v rozpočtu objevují více let, to ale nutně neznamená, že by každý rok byla vyčerpána příslušná rozpočtovaná částka – často se v takovém případě jedná o přesun prostředků nebo dokončení prací z dřívějška (projekt na opravu Prokopské ulice nebo opěrné zdi). Část položek v příloze se netýká obvodu Březových Hor.

Z návrhů oprav a investic, které předložil osadní výbor, je v tuto chvíli do rozpočtu zahrnuta oprava chodníku u parkoviště u restaurace Atollo. Jiné návrhy (jak od OsV, tak od dalších občanů, resp. opakované z dřívějška) byly např. na zpevnění povrchu komunikací na sever od náměstí H. Kličky nebo na opravu silnic za husitským kostelem.

Celý podrobný rozpis stávajícího návrhu rozpočtu je zde.

Návrh rozpočtu ještě projedná finanční výbor, jeho definitivní podobu budou schvalovat zastupitelé při zasedání 16. prosince.

Ve středu 4. prosince od 17 hodin se v jednacím sále zastupitelstva na náměstí T. G. M. 121 koná veřejné projednání rozpočtu, kdy se budou moci k rozpočtu vyjádřit přímo občané.

Naším přáním samozřejmě je, aby konečná podoba rozpočtu na rok 2020 byla k Březovým Horám co nejvstřícnější.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory