Březohorské střípky – duben 2020

Kvůli aktuální epidemii nebyly do schránek distribuovány aktuální Březohorské střípky (informační měsíčník, který pro občany Březových Hor vydává Společnost občanů a přátel Březových Hor).

Proto naleznete dubnové číslo v příloze. (Avizované dubnové akce se vzhledem ke změně situace samozřejmě nekonají.) Přímý odkaz ke stažení: Střípky 4/2020

Stripky2004