Blíží se zahájení rekonstrukce Prokopské ulice

Dle aktuálních informací z městského úřadu má rekonstrukce Prokopské ulice začít v pondělí 26. září 2022.

Rekonstrukce by měla trvat 10 až 12 měsíců. Pracovat se bude i přes zimu, s výjimkou extrémního počasí. V první etapě bude probíhat rekonstrukce od náměstí J. A. Alise po křižovatku s ulicí Pahorková. V druhé etapě pak od ulice Pahorková k bývalému dolu Prokop.

Úseky, v nichž bude právě probíhat oprava, budou průjezdné pro záchranné složky a budou průchozí. Po celou dobu rekonstrukce bude otevřena závora ve východní části Prokopské ulice (za kostelem sv. Prokopa), kde bude možný obousměrný průjezd.

Po rekonstrukci bude mít vozovka mezi náměstím a kostelem sv. Prokopa dlážděný povrch, dlážděné budou i chodníky. Bude zrekonstruována vodovodní a kanalizační síť, vybudovány rozvody plynu a vyměněno veřejné osvětlení. U budovy PB tisku budou umístěny polozapuštěné kontejnery na odpad.

Zhotovitelem je společnost 1. SčV. Hodnota zakázky činí 52,8 milionu korun (včetně DPH).

Prosíme obyvatele o pochopení a trpělivost v souvislosti se stavebními pracemi a dopravními omezeními.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory