Změna v Osadním výboru Březové Hory

Zastupitelstvo města na svém zasedání 17. ledna 2022 projednalo a schválilo změnu v obsazení Osadního výboru Březové Hory. Vladimíra Srnku, který oznámil rezignaci na členství ve výboru, nahradila Barbora Synková.

Děkujeme Vladimírovi za jeho práci pro Březové Hory a Barboře přejeme úspěšné působení ve výboru.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Napište svůj nápad pro Březové Hory

Město Příbram poskytuje Březovým Horám každý rok příspěvek 200.000 Kč, které lze využít dle potřeb osadního výboru a občanů. Tyto prostředky si zatím šetříme (příspěvky se v rámci volebního období sčítají).

Po započtení příspěvku za příští rok je k dispozici přibližně 750.000 Kč.* Nyní je načase začít uvažovat, jak tyto prostředky účelně vynaložit na rozvoj a zvelebení Březových Hor. Celý text…

Nové dětské hřiště v plnohodnotném provozu

Byla dokončena revize nového dětského hřiště u bývalého hotelu Minerál na Březových Horách (u školního hřiště) a město Příbram převzalo hřiště do užívání.

Hřiště tak nyní lze v plném rozsahu používat. Těší se na vás lanovka-poletucha, houpací hnízdo a šplhací sestava.

Přejeme příjemnou zábavu.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory  Celý text…

Nové dětské hřiště ještě krátce mimo provoz

V březnu a dubnu proběhla montáž nového dětského hřiště u školního hřiště.

Osadní výbor byl ze strany města a dodavatelské firmy informován, že je ještě nutno na základě reklamace provést úpravu (vyrovnání) dopadových desek pod šplhací stěnou.

Následně proběhne revize (mělo by se tak stát v týdnu od 19. dubna) a teprve poté bude možno hřiště používat. (Původní informace od dodavatelské firmy byly jiné.)

Zatím tedy prosíme o shovívavost a děkujeme za pochopení.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Proběhla první etapa výstavby nového dětského hřiště

V polovině března proběhla na louce u školního hřiště (za bývalým hotelem Minerál) první etapa výstavby nového hřiště pro větší děti. Nyní musí dozrát beton v základech. Po dokončení (předpoklad první polovina dubna) bude k dispozici šplhací sestava o čtvercovém půdorysu, lanovka (poletucha) a houpací hnízdo.

Upozornění: Až do dokončení montáže (v průběhu dubna) nelze herní prvky používat. Prosíme respektujte ochranné značení. Celý text…

Informace (prosinec 2020) – pozemek u vysílače, bankomat, kácení

Pozemek u vysílače: Při prosincovém zasedání schválilo příbramské zastupitelstvo převod pozemku u vysílače z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Příbram. Po podepsání smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí bude možno uvažovat o využití zatravněné plochy a o omezení vjezdu vozidel. V lokalitě opakovaně dochází k problémům s nadměrným nepořádkem. Celý text…