Informace (prosinec 2020) – pozemek u vysílače, bankomat, kácení

Pozemek u vysílače: Při prosincovém zasedání schválilo příbramské zastupitelstvo převod pozemku u vysílače z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Příbram. Po podepsání smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí bude možno uvažovat o využití zatravněné plochy a o omezení vjezdu vozidel. V lokalitě opakovaně dochází k problémům s nadměrným nepořádkem.

Bankomat: Osadní výbor obdržel vyjádření památkové péče k možnému umístění bankomatu. Dle památkové péče údajně nelze bankomat na náměstí umístit před rozhodnutím o úpravě náměstí J. A. Alise na základě architektonické soutěže. Žádné navrhované místo (na chodníku u některého domu) na náměstí J. A. Alise ani v horní části náměstí H. Kličky není dle památkové péče vhodné. Citace z vyjádření: „Bankomat by měl být na frekventovaném, bezpečném a dobře osvětleném místě a nejlépe v objektu, např. v rámci výlohy, nebo i zapuštěný ve výklenku fasády.

S tím osadní výbor nesouhlasí a věc chceme dále řešit. I když snad bude arch. soutěž na rekonstrukci náměstí brzy vyhlášena (dle původního plánu se tak mělo stát do konce roku 2020), není nijak zaručeno, kdy dojde k samotné realizaci úpravy náměstí. Březohoráci by tak mohli na bankomat čekat třeba dalších 5 let.

Dále platí, že OsV preferuje umístit bankomat jako volně stojící (nezabudovaný), mimo jiné proto, že bankomat by prozatím byl osazen na zkoušku (což už bylo dříve projednáno s p. místostarostou). Pokud by se případně neosvědčil, byla by následná demontáž mnohem jednodušší a bez nutnosti řešit uvedení fasády či výlohy do původního stavu s třetí stranou. (Město nevlastní na náměstí žádný vhodný objekt.) Varianta s vestavěným bankomatem je méně vhodná i z dalších důvodů (náročnost na vnitřní prostor, požadavek na přístup do soukromého objektu ze strany společnosti provozující bankomat).

Informace o kácení: Osadní výbor dohodl s Odborem životního prostředí, že výbor bude do budoucna s předstihem informován o zamýšleném nadlimitním (ohlašovaném) kácení na pozemcích města na zastavěném území Březových Hor a bude se moci k záměrům vyjádřit.

Osadní výbor přeje všem radostné Vánoce a šťastný nový rok.

Jan Horák, Tomáš Mosler, Vladimír Srnka, Bronislav Šimek, Markéta Škodová

Informace osadního výboru (listopad 2020)

Prokopská ulice: Projektová dokumentace má být hotova do konce roku 2020. Do konce roku 2021 by mělo být vydáno stavební povolení a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Zahájení stavby se předpokládá v 1. čtvrtletí 2022. Vozovka bude po část za kostelem sv. Prokopa dlážděná, směrem dál asfaltová. Chodníky budou z mozaiky – štípaných kostek. Celý text…

Informace osadního výboru (září 2020)

Vážení občané, je tu nový souhrn různých aktualit týkajících se Březových Hor.

  • Začíná výměna povrchu vozovek v ulicích Pahorková, Josefa Bartoše a U Prokopa (za husitským sborem). Finální pokládka by měla proběhnout 9. září (v závislosti na klimatických podmínkách). Ve středu 9. září (případně později, dle počasí) zároveň budou příslušné ulice na jeden den uzavřeny pro provoz vozidel (kvůli asfaltování).  Celý text…

Pozemky u vysílače

Osadní výbor Březové Hory od loňska mj. řeší problematiku pozemků u vysílače nedaleko Prokopského kostela. Zde dochází, i vlivem volného průjezdu vozidel, ke vzniku nadměrného nepořádku. Osadní výbor má zájem o omezení vjezdu na prostranství např. umístěním závor. Tato úprava ale zatím vázla na tom, že probíhá (dlouhodobý) proces převodu příslušných pozemků. Celý text…

Nástup do autobusů MHD opět předními dveřmi, s placením

Z oznámení městského úřadu Příbram: Celých pět týdnů trvala výjimka, kdy cestující městské hromadné dopravy nesměli k nástupu do autobusů používat přední dveře a nemuseli platit jízdné. Stejná výjimka po celou dobu platila také u Pražské integrované dopravy. S platností od pondělí 20. dubna se obě tato opatření ruší. Celý text…