Osadní výbory v novém volebním období

Vážení Březohoráci,

Zastupitelstvo města Příbram zřídilo 7. listopadu 2022 osadní výbory pro nové volební období.

Zájemci o členství v březohorském osadním výboru se mohou přihlásit ještě jeden týden. (Podmínkou členství je trvalý pobyt v obvodu Březové Hory.)

Uchazeči nechť do pátku 13. ledna 2023 kontaktují Městský úřad Příbram, Odbor vnitřních věcí.

E-mailová adresa: ivana.makosova@pribram.eu
Telefon: 318 402 237

Členy osadních výborů volí zastupitelstvo na svém zasedání.

Tomáš Mosler

Prezentace soutěžních návrhů a diskuse: Revitalizace náměstí J. A. Alise

Město Příbram a Galerie Františka Drtikola zvou na prezentaci soutěžních návrhů (architektonická soutěž) Revitalizace náměstí J. A. Alise a diskusi ve středu 16. 11. v 16.30 v Galerii Františka Drtikola.

Zúčastní se ocenění 1.–3. cenou. Moderují architekt města Příbram Josef Tlustý a ředitel galerie Františka Drtikola Jan Freiberg.

Stránka události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1031448718255595/

Uplynutí mandátu osadního výboru a poděkování

Vážení Březohoráci,

s nadcházejícími komunálními volbami končí, podobně jako u všech dalších výborů zastupitelstva, oficiální mandát stávajícího Osadního výboru Březové Hory. Po volbách budeme dle zvyklostí pokračovat v činnosti a koordinaci požadavků, ovšem již jen neoficiálně. Pokud vše dobře půjde, někdy na jaře 2023 by mělo nové zastupitelstvo zvolit osadní výbor nový.

Při této příležitosti je na místě poděkovat. Celý text…

Blíží se zahájení rekonstrukce Prokopské ulice

Dle aktuálních informací z městského úřadu má rekonstrukce Prokopské ulice začít v pondělí 26. září 2022.

Rekonstrukce by měla trvat 10 až 12 měsíců. Pracovat se bude i přes zimu, s výjimkou extrémního počasí. V první etapě bude probíhat rekonstrukce od náměstí J. A. Alise po křižovatku s ulicí Pahorková. V druhé etapě pak od ulice Pahorková k bývalému dolu Prokop. Celý text…

Hřiště Na Cvičně: Proč byly opomenuty některé důležité informace?

Minulý týden se konala veřejná schůze Osadního výboru Březové Hory. Její průběh bude shrnut v zápisu, který bude publikován později. Jeden záměr si ovšem s přihlédnutím k okolnostem zaslouží samostatnou zmínku. Ukázalo se, že radnice bohužel někdy nevěnuje dostatečnou pozornost některým informacím, které má od osadního výboru k dispozici. Celý text…

Pozvánka na veřejnou schůzi osadního výboru 9. června 2022

Srdečně zveme občany na veřejnou schůzi osadního výboru Březové Hory. Schůze se koná ve čtvrtek 9. června 2022 od 18 hodin ve společenské místnosti hasičské zbrojnice na Březových Horách (nádvoří Msgre. Korejse). Schůze se zúčastní příbramský starosta Mgr. J. Konvalinka a 1. místostarosta Ing. M. Buršík, MBA.

Tomáš Mosler, Osadní výbor Březové Hory

Informace Osadního výboru (květen 2022)

Hřiště Na Cvičně – Pozemek u vysílače bez aut – Veřejná schůze osadního výboru – Příprava zakázky na rekonstrukci Prokopské ulice – Zápisy z jednání

Hřiště Na Cvičně: O vývoji kolem umělého povrchu pro hřiště Na Cvičně, včetně shrnutí naší aktuální komunikace s městem, píšeme v samostatném textu. Jednak se domníváme, že zmínka o možnosti využívat sice nedaleké, ale veřejně nepřístupné školní hřiště nedává příliš smysl. Především nás ale mrzí, že původně udělený souhlas s použitím umělého povrchu přestal platit.  Celý text…