Aktuálně k rekonstrukci náměstí J. A. Alise

Tento týden zahájili výzkumníci společnosti Agora CE šetření názorů veřejnosti na možnou podobu náměstí J. A. Alise. V první části provádějí hloubkové rozhovory s několika desítkami lidí (zástupci soukromé sféry, neziskového sektoru/spolků, institucí a občanů), v průběhu dalších měsíců pak dotazníková šetření hlavně mezi občany na Horách. Ta by měla mít podobu dotazníků distribuovaných do schránek či dotazníků elektronických, a to včetně tzv. pocitových map.

Dle informací z radnice plánuje město ve 2. polovině letošního roku vypsání architektonické soutěže, její výsledky chce vedení znát v 1. polovině roku 2021. „Všechna potřebná povolení ke stavbě bychom měli mít vyřízená na podzim roku 2022, kdy také předpokládáme zahájení stavebních prací,“ napsal nám starosta Jan Konvalinka.