A zase ta strojovna: Co bude dál?

Rada města Příbram v březnu schválila záměr pronájmu bývalé strojovny dolu Marie. O prostory má zájem provozovatel hornické hospody Na Marii. Zatím není definitivně zřejmé, zda a kdy dojde k finální dohodě o dlouhodobém pronájmu, město i zájemce mají určité představy a požadavky. Nyní běží šestiměsíční výpovědní lhůta současnému nájemci (Divadlo A. Dvořáka).

I nynější osadní výbor opakovaně informoval vedení města o téměř dvacet let trvajícím zájmu Březohoráků o využití tohoto městského objektu ve prospěch veřejnosti, s představou vybudování společenského sálu (vč. možného spolufinancování přestavby z „osadního fondu“ ve výši přibližně 750 tis. Kč). Podobný projekt – investice do přebudování strojovny na multifunkční, samostatně použitelný společenský prostor s vlastním sociálním zázemím – byl loni přihlášen do participativního rozpočtu. Návrh však byl, stejně jako např. projekt hasičského muzea na Březových Horách, ze soutěže vyřazen.

Město nakonec v případě strojovny dalo přednost jinému postupu. Dobrou zprávou je, že vybudování společenského sálu předběžně plánuje i soukromý zájemce.

Na celé záležitosti vnímáme jako poněkud nešťastné dvě věci. Zaprvé byl osadní výbor v posledním roce a půl ve věci strojovny v intenzivnějším kontaktu s p. starostou. Věděli jsme dlouhodobě, že je ve hře další zájemce. Když jsme naposledy o strojovně jednali (p. starosta, M. Škodová a T. Mosler) při osobní schůzce letos v polovině února, rozcházeli jsme se s tím, že nás bude vedení informovat o dalším vývoji. Proto nás překvapilo, že jsme se nakonec o rozhodnutí města museli i přes následné písemné dotazy dozvědět až ze zápisu Rady města.

Druhou ne zcela pozitivní zkušeností je přístup vedoucí Odboru správy majetku. Snažili jsme se získat podklady k uvedenému jednání Rady, abychom věděli, jaké záměry a varianty byly ve hře, a mohli s nimi seznámit březohorskou veřejnost, která se o budoucnost strojovny zajímá. V závěru jinak standardního telefonátu se předseda OsV dozvěděl, že paní vedoucí nám takový servis dělat nemůže, nemá na to čas.

Domníváme se, že úřad tu je právě k poskytování služeb občanům. Ovšem přestože má osadní výbor jako iniciativní a poradní orgán zastupitelstva březohorské záležitosti takříkajíc v popisu práce, ve výsledku nám nezbylo než podat žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Což zabralo řádově více času a vedlo to ke zbytečnému zapojení dalších úředníků, oproti situaci, kdy bychom podklady obdrželi napřímo.

V každém případě doufáme, že plán soukromého zájemce na rekonstrukci strojovny bude ze strany města jako majitele objektu přijat souhlasně. A také s důsledným dohledem, odpovídajícím kontextu unikátního souboru historických budov, a se zřetelem na bohatý kulturní život našeho města.

Přejeme si, aby se strojovna konečně v dohledné době proměnila v březohorské centrum společenského a spolkového života.

Tomáš Mosler a Markéta Škodová, Osadní výbor Březové Hory

Zápis z jednání o strojovně (Rada města Příbram 8. března 2021)
Důvodová zpráva k záměru pronájmu strojovny